ATENCIÓ!!!!

ATENCIÓ!!


Aquest blog es l'antiga web del CESBoi. Fa uns messos que ja no l'utilitcem. Ara trobaràs tota l'informació, l'agenda de les nostres activitats i les novetats a cesboi.cat


També ens trobareu activament a la página i al grup del Facebook, a Instagram i a Twitter. Si utilitceu qualsevol d'aquestes xarxes us convidem a seguir-nos per fer pinya i generar una bona comunitat online.


A més el nou correu per comunicar-se amb el centre es info@cesboi.cat

27 de juny 2011

AVIS LEGALCondicions legals, privadesa i drets


Condicions legals


1. Qualsevol transmissió, distribució, reproducció o emmagatzematge, total o parcial, dels textos, de les imatges i de la resta de continguts inclosos en aquest blog ha de comportar el previ i exprés consentiment per escrit del Centre Excursionista Sant Boi.

2. Queden expressament prohibides, en tots els casos, la reproducció, còpia, comunicació pública, distribució, manipulació i qualsevol altra forma d’utilització, de tot o part d’aquest blog o qualssevol del seus continguts, sense la prèvia i expressa autorització per escrit del Centre Excursionista Sant Boi.

3. Aquest blog pot contenir enllaços a pàgines externes de les quals el Centre Excursionista Sant Boi no es responsabilitza ni dels continguts ni de qualsevol altre aspecte relacionat amb aquests llocs.

4. El Centre Excursionista Sant Boi pot modificar sense previ avís les característiques i les especificacions dels seus serveis, així com qualsevol altra informació aquí recollida, i no està subjecte a cap garantia de cap tipus. D’altra banda, el Centre Excursionista Sant Boi no és responsable de cap dany directe o indirecte que pugui ocasionar l’exactitud, veracitat o exhaustivitat de la informació o l’ús que se’n pugui fer. L’accés a aquest blog no dota l’usuari/a de llicència o autorització per utilitzar, més enllà de l’ús estrictament personal, cap contingut, informació o servei existent en el blog ni sobre cap dret que hi estigui relacionat, especialment els de la propietat intel·lectual i industrial.

5. El Centre Excursionista Sant Boi no serà responsable, en cap cas, de les dificultats d’accés al blog, interrupcions, desconnexions, demores, mal funcionament o qualsevol altre inconvenient originat per un deficient o incorrecte funcionament de la comunicació prestada pels operadors del servei d’accés a Internet. El Centre Excursionista Sant Boi no garanteix l’absència de virus ni d’altres elements en els continguts que puguin causar alteracions en els equips dels usuaris/es, i s’exonera de tota responsabilitat per aquest motiu.Privadesa


1. Les dades facilitades pels usuaris/es podran quedar recollides en fitxers automatitzats, el responsable dels quals és el Centre Excursionista Sant Boi, carrer Mallorca 30, - Can Massallera - , 08830 Sant Boi de Llobregat. Telèfon 936309128. La seva finalitat és només i de manera exclusiva de suport al soci/a.

2. Les persones interessades podran exercir el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades, enviant una sol·licitud escrita i signada amb el nom, cognoms i DNI, amb les instruccions precises per a aquest efecte a l’adreça abans esmentada o al correu electrònic cesboi@yahoo.es
3. La tramesa dels formularis inclosos en el blog implicarà el consentiment exprés de l’usuari/a per tal que el Centre Excursionista Sant Boi faci les cessions de les dades de caràcter personal de l’usuari/a a totes les persones que siguin necessàries per dur a terme les finalitats del fitxer automatitzat.

4. Qualsevol informació, idea o material, de qualsevol tipus, que sigui tramès al Centre Excursionista Sant Boi per l’usuari/a serà considerat públic i no confidencial i podrà ser utilitzat lliurement pel Centre Excursionista Sant Boi.Drets


1. El copyright i els drets sobre tot el contingut del blog pertanyen al Centre Excursionista Sant Boi.

2. Baixa de la llista de correu electrònic: si desitgeu donar-vos de baixa de la llista de correu electrònic, només ens n’heu de trametre un a cesboi@yahoo.es i fer la sol·licitud de baixa de la llista de correu.

3. Baixa com a soci/a: si desitgeu donar-vos de baixa com a soci/a, heu d’adreçar-vos per escrit a la nostra adreça postal esmentada més amunt i fer-ne la sol·licitud.

4. Dret d’accés: totes les persones que ho desitgin poden exercir el dret d’accés per saber quina informació, de caràcter personal, hi ha dipositada en els fitxers del Centre Excursionista Sant Boi (*)

5. Dret de rectificació: totes les persones que ho desitgin poden exercir el dret de rectificació de les dades de caràcter personal que hi ha dipositades en els fitxers del Centre Excursionista Sant Boi (*)

6. Dret a oposició: totes les persones que ho desitgin poden exercir el dret d’oposició de les dades de caràcter personal que hi ha dipositades en els fitxers del Centre Excursionista Sant Boi (*)

7. Dret a cancel·lació: totes les persones que ho desitgin poden exercir el dret de cancel·lació de les dades de caràcter personal que hi ha dipositades en els fitxers del Centre Excursionista Sant Boi (*)


(*) De conformitat amb els articles 15 i 16 de la Llei Orgànica 15/1999 i els articles 50,51,88 i 95 del Reial Decret 1720/2007 i d’acord amb els protocols d’actuació establerts.